ΑΚΙΝΗΤΑ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε?

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας

 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑ / ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
 • ΕΛΕΓΧΟ ΥΠΟΘΗKOΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΑΡΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

EΠΕΙΔΗ το εύκολο και το απλό είναι να ρωτάς τον μεσίτη σου για την αξία του ακινήτου σου, δηλαδή να κάνει «εκτίμηση»  οφείλεις να γνωρίζεις πως η αξία ενός ακινήτου έχει παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψιν από έναν «πιστοποιημένο εκτιμητή» (συνήθως πολιτικό μηχανικό)  όπως οικονομικές, νομικές, τεχνικές (δομικούς κλπ).

Λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία και σχεδιασμούς (πόλεις) καλό είναι να έχεις στα χέρια σου μια επιστημονικά αποδεκτή αξιολόγηση του ακινήτου.

Ας δούμε καλύτερα «που» χρειάζεται η εκτίμηση ενός ακινήτου :

 • Για δανειακούς σκοπούς (προσημείωση ακινήτου / εγγραφή υποθήκης)
 • Για δικαστική διαμάχη (πλειστηριασμοί)
 • Για τον καθορισμό αποζημίωσης
 • Για λογιστικές καταστάσεις
 • Για ασφαλιστικές εταιρείες
 • Για επενδυτικούς λόγους
 • Για την ενεργειακή τους κατάσταση (απόδοση)

 

«Ποιοι» όμως είναι οι «παράγοντες» που επηρεάζουν την εκτίμηση ενός ακινήτου

 • οικονομικοί
 • Τεχνικοί
 • Νομικοί

 

Νομικές δεσμεύσεις μπορεί να θεωρηθούν η συνιδιοκτησία, δουλεία, ύπαρξη οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας κ.α.

Το να πάρεις μια ‘επιστημονική» έκθεση της εκτίμησης του ακινήτου από έναν πιστοποιημένο εκτιμητή, είναι κίνηση που μπορεί να καταλήξει καταλυτική για τον σκοπό που χρειάζεσαι την  «εκτίμηση»

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑ  / ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/97 δικαίωμα πρόσβασης στο Αρχείο Δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, προκειμένου να γνωρίζει εάν τηρούνται σε αυτό δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Τηρεί Αρχείο Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς στο οποίο περιλαμβάνονται δεδομένα αθέτησης υποχρεώσεων (ΣΑΥ), υποθηκών-προσημειώσεων (ΣΥΠ) και χορηγήσεων δανείων/καρτών (ΣΣΧ) για επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Πολλοί από εσάς δεν γνωρίζετε το «πώς», «πότε» και «γιατί» μπορείτε να παρέμβετε στον ‘Τειρεσία’ όπως και το ‘πώς’  με την κατάθεση σχετικών εγγράφων μπορείτε να διευθετήσετε υποθέσεις που σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αρνητική εικόνα στον φάκελό σας….

Κεντρική ιδέα : δεν αφήνουμε τίποτα στο περιθώριο. Φροντίζουμε για να έχουμε !!!

 

ΕΛΕΓΧΟ ΥΠΟΘΗKOΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΑΡΩΝ

Για θέματα που αφορούν  : τη μεταγραφή, την ιδιοκτησία, τα βάρη και τις διεκδικήσεις επί ακινήτων,

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

που αφορούν :-

– κατάθεση συμβολαίων (Συμβόλαια αγοραπωλησίας, γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομιάς, …)

– χαρακτηρισμός (ως προς την εφαρμογή των νόμων / τον εντοπισμό των μερίδων / τη συμφωνία της περίληψης με το σώμα του συμβολαίου)

– μεταγραφές

– υποθήκες / εξαλείψεις  (αγωγές, προσημειώσεις, υποθήκες)/ (αιτήσεις εξάλειψης υποθήκης, άρσης κατάσχεσης, ανακοπής πλειστηριασμού, δήλωση περί συνεχίσεως πλειστηριασμού)

Καταγραφή υποθηκών (σειρά, ημερομηνία, ακίνητο , υπέρ ποίου, κατά ποίου, δια ποσό) και Εξαλείψεων (μερικών/ολικών)

– χορήγηση πιστοποιητικών

 

ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ –   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Διαχείριση και/ή πώληση ακινήτων με απευθείας ανάθεση από τον ιδιοκτήτη είτε και μέσω συνεργασιών με μεγάλα γραφεία που έχουν αποκλειστικούς πελάτες (πωλητές / αγοραστές).

Το αυτό και για σκάφη αναψυχής, τουριστικά, αλλά και εμπορικά πλοία χύδην, υγρού φορτίου όπως και εμπορευματοκιβωτίων (containers)  για τα οποία υπάρχει η εξειδίκευση και η δυνατότητα αφενός το S&P (Sale & Purchase) και αφετέρου στις Ναυλώσεις (Chartering).