ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε?

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας

Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε θέματα ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  σε συνεργασία με την Π.Ε.Φ.Ε.  (Πανελλήνια Ένωση Φοροεπιστημόνων Ελλάδας) με άριστη τεχνογνωσία στο αντικείμενο και για θέματα όπως :

ΘΕΜΑΤΑ 

– Φορολογικών Ελέγχων

– Παραγραφών

– Ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου – καθαρής θέσης

του φορολογούμενου κλπ.

– Ενδικοφανών Προσφυγών & αντιμετώπισης ελέγχου,

– Ενεργειών φορολογούμενων μετά την κοινοποίηση από ΔΕΔ

(Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών)

– Προσφυγών στγα Διοικητικά δικαστήρια

ΘΕΜΑΤΑ 

– Ποινικών διώξεων

– Αδυναμίας καταβολής χρεών

– Πτώχευσης οφειλέτη

– Εξυγίανσης επιχείρησης

– Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης

ΘΕΜΑΤΑ 

– Κατοίκων εξωτερικού

– Διαδικασία Διαγραφής Ανεπίδεκτων Εισπράξεων Οφειλών

– Αναβίωση εταιρείας

– Εμπρόσθετης παύσης εργασιών

– Αποποίησης κληρονομιάς από ανήλικο τέκνο

– αποφάσεων ΣτΕ