ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε?

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας

Σε ότι αφορά ‘συνταξιοδοτικά’ – ‘ασφαλιστικά’ !

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Φροντίζουμε για την Διεκπεραίωση ζητημάτων που έχουν σχέση με την απονομή σύνταξης  (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου)

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Σύνταξη αναλυτικής και εξατομικευμένης προ-συνταξιοδοτικής

γνωμοδότησης  (χρόνοι ασφάλισης /ανά ταμείο  – υπολογισμός

ποσού σύνταξης που θεμελιώνεται).

Πληροφόρηση σε θέματα που σχετίζονται με την καταβολή των

ασφαλιστικών εισφορών / ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών / διευθέτηση

θεμάτων που άπτονται πολλαπλής/παράλληλης και διαδοχικής ασφάλισης.